Raft.cz

Tisk z adresy http://www.rieky.sk/mapa_sjizdnost_sk.aspx

Mapy riek - Slovensko

Tabulkové zobrazení

Povodeň
    1. SPA
    2. SPA (zákaz splutí)
    3. SPA (zákaz splutí)

Aktuálna splavnosť - legenda

    sjazdné
    limit
    nezjazdné
    celoročne sjazdné, není ale sledováno
    neznámá sjízdnost

mapa Slovensko
Belá Dobšínský potok Hornád Hnilec Slaná Torysa Ťoplá Ondava Laborec Ciroha Rimava Ipeľ Čierny Hron Hron Rajčianka Kysuca Turiec Orava Čierny Váh Váh Vlára Nitra Dunaj Výrava Udava Czarny Dunajec Bialka Dunajec Revúca Poprad Bystrica Starohorský potok Varínka Nitrica Zázrivka Jasenianský potok Boca Biely Vah Slatina Lutilský potok Jasenica Dunajec Čiernanka Biela Orava Polhoranka Mútnianka Bystrica Veselianka

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.