Raft.cz

Tisk z adresy http://www.rieky.sk/Clanek-Cinnost-AVTS-v-roce-2022.aspx?ID_clanku=2443

Činnost AVTS v roce 2022

napísané dňa: 5.12.2022

Shrnutí těch nejzajímavější událostí, které AVTS řešila v roce 2022. Je to jen část pracovní náplně, kdy téměř každý týden přijde mezi mnoha desítkami zpráv minimálně jedno až dvě upozornění s nutností se mu podrobněji věnovat. Většinu událostí aktuálně publikujeme na našem fb profilu, kde jsou k dohledání i jiné zajímavé příspěvky z naší činnosti.

Reklama

MVE Dubina na Ohři

Stavba nového 4 m vysokého jezu spojená s odbagrováním toku v délce 310 m a do hloubky přes 1,7 m na řece Ohři. Investor si zajistil nová stanoviska, která jsme v odvolání napadli. Vodoprávní řízení je prozatím přerušeno, než bude vyřešena výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů, což jsme požadovali. Dále na ústním jednání v lednu nám bylo sděleno, že propust dlouhá přes 40 m nebude přístupná podél celé tratě, ale jen pohledem od nástupních a výstupních schodů umístěných nad a pod propustí. Celý prostor bude oplocen, aby nikdo nespadl z velké výšky. Toto jsme rozporovali s tím, že je to velmi nebezpečné řešení a navrhli pochozí plošinu podél propusti. Investor nejprve striktně odmítl naše požadavky, že nic měnit nebude, ale oslovili jsme Povodí Ohře, které naše požadavky uznalo, a snad dojde k nápravě. Dále jsme upozornili obec Kyselka na negativní dopady stavby na okolní domy a to díky až 10 000 jízd nákladních aut – prašnost, hlučnost, dopady na statiku domů u silnice, které budou odvážet říční sedimenty a další tisíce jízd budou nutné ke stavbě jezu. Obec Kyselka to neřeší a dopady na občany obce jí nevadí.

Jez v lokalitě Dubina
Jez v lokalitě Dubina

MVE Vojkovice na Ohři

Plánovaná stavba jezu v nové lokalitě pod Dubinou. Zúčastnili jsme se územního řízení, kde jsme požadovali zastavení řízení až do doby, než bude vyřešena výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů. Řízení bylo nakonec přerušeno a investor musí zajistit několik nových stanovisek. V okolích obcích panuje proti této stavbě velká nevole a to včetně obav ze zhoršení odtokových poměrů při průchodu povodní.

MVE Úpice

Stále běží řízení o přestavbě jezu v Úpici, který má být opraven a koruna jezu navýšena o 0,5m. Původní nevyhovující biologické hodnocení, které má zmapovat možné ovlivnění chráněných živočichů stavbou a navrhnout podmínky pro minimalizaci dopadů, bylo přepracováno novou autorizovanou osobou (AO). Jenže, jak jsme zjistili, nová AO použila dle nás nevyhovující data z původního průzkumu a navázala na ně. Tím vznikl sice nový posudek, který je ale v podstatě jen rešerší minulé verze a má tak vážné vady včetně závěru posudku.

Jez v Úpici
Jez v Úpici

MVE Přepeře

Na Jizeře pod Turnovem chtěl investor instalovat na jezu klapku, která by zvýšila vzdutí o cca 600 m. To by zasahovalo až v podstatě k vyústění náhonu od jezu výše. Součástí spisu je i biologické hodnocení od stejné AO, jako u MVE Úpice. Opět se nám výstupy hodnocení zdály být velmi nedostatečné. Úřad kladné povolení nevydal.

Jez Přepeře
Jez Přepeře

Podnět na autorizovanou osobu

Společně s AOPK jsme podali podnět k Ministerstvu životního prostředí (MŽP), které AO akredituje, na prošetření AO, která zpracovala biologické hodnocení pro MVE Přepeře a MVE Úpice.

Přestavba jezu Svaté Pole

Byla domluvena spolupráce s Járou Pollertem, který vypracoval studii proveditelnosti na přestavbu současného nebezpečného stupně Svaté Pole na Otavě, který by mohl být nahrazen jednoduchou slalomovou dráhou.

Přestavby jezů na Svitavě v Brně

Účastníme se řízení spojených s přestavbou několika jezů v Brně na Svitavě, které mají být klapkové s rybími přechody. Snažíme se prosadit, aby rybí přechody byly průjezdné i vodákům.

Metan v jezových zdržíchě

Na základě výzkumu pracovníků UPOL upozorňujeme ve svých stanoviscích na hromadění a uvolňování metanu v jezových zdržích. Je až 150x vyšší, než z tekoucí řeky. MVE tak nejsou zcela bezemisní, protože díky jezům produkují množství skleníkových plynů, které by přitom měly snižovat, protože se nespálí tolik uhlí.

Jednání na MŽP

Společně s rybáři jsme navštívili náměstka MŽP, kterého jsme upozornili na několik problémů z oblasti legislativy i konkrétních případů na řekách a jezech.

Splutí Bílého Labe

Požádali jsme o výjimku ze zákazu splouvat Bílé Labe v rámci národního parku a ta byla povolena. Více podrobností je na samostatné stránce.

Velký vodopád
Velký vodopád

Další řízení nebo vyjadřování k projektům

Vyjadřování k přestavbách jezů Solivárna, Mrskoš, Karlštejn, Chřenovice, Dolany, Lenešice ...

Spolupráce s dalšími institucemi

Dále intenzivně spolupracujeme s ČRS, AOPK, komisí pro rybí přechody ...

Pokud chcete podpořit naše úsilí v projektech, kterým se intenzivně věnujeme, staňte se členy AVTS nebo využijte možnosti darovat finance na náš provoz. Dary si pak můžete odečíst ze svých daní.

AVTS


Tisková zpráva Asociace vodní turistiky a sportuDiskuse nad článkem
Činnost AVTS v roce 2022, kavol, 5.12.2022 20:51
Činnost AVTS v roce 2022, Honza, 7.12.2022 7:12
úpravy Svratky, Ivo, 23.12.2022 14:00
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.